การจัดส่งสินค้า

 1. สินค้าที่จัดจำหน่าย และจัดส่งโดย SMARST.COM
  การจัดส่งที่สำนักงาน/บ้าน
  1.1 ค่าจัดส่งสินค้า
  จัดส่งฟรีเมื่อช้อปครบ 499 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  สินค้าขนาดใหญ่ จัดส่งโดย TP LOGISTIC ระยะเวลาการจัดส่ง 3-5 วัน
  สินค้าขนาดเล็ก จัดส่งโดย NINJA VAN, J&T, BEST, KERRY หรือ FLASH ระยะเวลาการจัดส่ง 2-4 วัน

1.2 เงื่อนไขในการจัดส่ง
กรณียอดสั่งซื้อต่ำกว่า 499 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการจัดส่ง 100 บาท ทั่วประเทศ