เครื่องทำนำ้แข็ง 150กก.

฿58,000.00

  • กำลังการผลิต 150 กก/วัน
  • เทียบเท่า 7 กระสอบ (20กก/กระสอบ)
  • ค่าไฟ+น้ำเฉลี่ย = 30.72 บาท/วัน
 

Description

เครื่องทำน้ำแข็งขนาด ครอบครัว

เครื่องทำน้ำแข็ง 150กก